Monday, August 31, 2009

Gje e gjeza (Ora)Pa zë heshtur numëron,
askush punën s'ia mohon.
(ora)