Tuesday, June 3, 2008

VeraVera vera, na mëson,
të punojmë në garë,
grurin, grurin porsi det,
ta korrim në arë.

No comments: