Friday, December 4, 2009

Elif Matrak


Elif Matrak,
Nget gjeli vrap,
Shkova me e kapë,
Iku n’kasapë,
Shkova n’Parrucë,
M’treti njena këpuce,
Shkova me e gjetë,
Treta edhe vetë.


Vargjet: nga Shkodra, më kanë thanë...Image from: here

1 comment:

Anonymous said...

Shume e bukur! Faleminderit Arta!