Wednesday, September 16, 2009

Gjë e gjëza (Gjumi)


1.
Kur e lyp, s'vjen;
Kur vjen, s'të lëshon,
"Gjumi"

2.
As nuk hahet as nuk pihet ,
Por pa të nuk rrihet.
"Gjumi"


Image from:
picture-book

No comments: