Tuesday, October 19, 2010

Një tjetr këngë për shiun


Shi, shi, laga-shi,
bjer-o bjer me furi,
jepi tokës pak freski!
ku ke qenë gjer tani?

Presin arat plot me grurë
presin pyjet plot me drurë,
presin lulet, trëndafilat,
jaseminët, karafilat,
presin rosat edhe patat
sqep-kuqet, qafëgjatat.

No comments: